Margot och Tobis Stiftelse

Stiftarnas önskemål är att prioritera de konst- och repertoarområden som stod dem närmast: latinamerikansk musiktradition, jazz, folkmusik, musikal och kabaré.

Stiftelsen prioriterar följanden genrer: jazz, folkmusik, visa, musikal, kabaré samt latinamerikansk musiktradition.

Stiftelsens ändamål

Stiftelsen vill skapa möjlighet för talangfulla musiker och dansare att utvecklas som artister samt ge möjlighet till vidareutbildning.

Stipendiets storlek

Stiftelsen delar varje år ut 2-3 stipendier på vardera 25 000 – 50 000 kronor.

Vem kan söka?

  • Sökande får vara högst 30 år (ansökningsåret)
  • Sökandens egentliga yrkesutbildning ska vara avslutad och viss praktisk yrkesutövning ska kunna styrkas
  • Stipendierna är inte avsedda som allmänt studiestöd, meritstipendier, projektbidrag, arbetslöshetsersättning eller för instrumentinköp.

Ansökan

För att ansökan skall kunna bedömas måste ljudprov i form av ljudfil, cd eller liknande skickas med när det gäller sångare och instrumentalister. För dansare gäller att någon form av bildproduktion skickas med. Finns inte sådant medsänt i ansökan kommer inte den att bedömas.

Det finns ingen särskild ansökningsblankett, utan den sökande får själv disponera upplägget av ansökan, som bör innehålla en personlig presentation, tydlig beskrivning av vad stipendiet ska användas till, nödvändiga intyg och betyg samt samt ljud- eller bild/film-prov.

Ansökan ska vara stiftelsen tillhanda senast den 31 mars varje år.

Adress

Margot & Tobis Stiftelse
c/o Tonnie Norling
Albygatan 121
172 63 Sundbyberg

info@margottobis.se

Uppföljning

Senast ett år efter att stipendiet delats ut förbinder sig sökande som tilldelats stipendium att lämna en kort redogörelse över vad stipendiet använts till.