M.To

Stipendiet för musiker och dansare


Läs mer

Om stiftelsen

Stiftelsens ändamål

Margot & Tobis Stiftelse ämnar skapa möjlighet för talangfulla musiker och dansare att utvecklas som artister samt ge dem möjlighet till vidareutbildning.

Stiftelsens önskemål är att prioritera de områden inom konst och repertoar som stod Margot och Tobis närmast: latinamerikansk musiktradition, jazz, folkmusik, musikal och kabaré. Stiftelsen prioriterar därmed sökanden som är aktiva inom dessa genrer.

Stipendiets storlek

Stiftelsen delar varje år ut upp till 2-3 stipendier på vardera 25 000 – 50 000 kronor.

Vem kan söka?

Sökande får vara högst 30 år (ansökningsåret) Sökandens egentliga yrkesutbildning ska vara avslutad och viss praktisk yrkesutövning ska kunna styrkas Stipendierna är inte avsedda som allmänt studiestöd, meritstipendier, projektbidrag, arbetslöshetsersättning eller för instrumentinköp.

Stiftelsens historia

Bakgrund

Torvald ”Tobis” Tobiasson-Tollgren föddes 16 maj 1910 i Sannäs i Bohuslän.

Sannäs befolkades främst av fiskare och stenhuggare, och kring seklets första decennier skeppades mängder av gat­sten ut från hamnen till Buenos Aires. Argentinska lastbåtar ankrade runt hamnen för att lasta enorma stenmassor och sjömännen förde med sig instrument och spelade upp till lördagsdans när de hade landpermission.

Tobis visade i tidig ålder att han hade en musikalisk begåvning. Han inspirerades av den exotiska tangomusiken och beslöt senare att yrkesmässigt ägna sig åt den typen av musik.

I början av 30-talet for Tobis och ett par vänner till Barcelona i Spanien för gitarrstudier. På Barcelonas många nöjeslokaler spelade även orkestrar från Havanna, Buenos Aires och Montevideo. Unge Tobis fick lektioner av musiker från dessa band och erbjöds också tillfällen att ”sitta in” i orkestrarna.

Musik

När Francoarméns erövringar drastiskt förändrade livet i Spanien, reste Tobis och hans vänner hem till Sverige igen. Tillbaka i Stockholm ströspelade Tobis, inte alltid med ekonomisk framgång, då få medmusiker kunde spela med i de för dem nya rytmerna. Tango i svensk marschliknande tappning var en populär dans och rumba började sakta vinna mark och Tobis kom att betyda mycket som lärare för de svenska dansmusikerna. I Spanien hade han även lärt sig dansa såväl spanska som latinamerikanska danser. Han kunde därför dryga ut inkomsterna genom att framträda också som exotisk dansör och det slog bättre an även på Stockholmspubliken.

1938 bildade Tobis sin första rumbaorkester – en trio med fiol, dragspel och gitarr. Alla tre musikerna var även sångare och kunde hantera ett par maracas, claves eller en congatrumma. För skivinspelningar utökades trion med flöjt, bas och trummor.

Under 40-talet uppnådde Tobis y sus gauchos sina största publika succéer någonsin. Krigsårens stängda gränser skapade behov av verklighetsflykt hos svenskarna, och exotisk musik som rumba, conga, samba och tango blev en tankeflykt till varmare länder.

Balettskor

1956 upplöste Tobis sin orkester, han var sedan flera år gift med dansösen Margot Appelgren och de båda startade nu en affär för balettillbehör. De importerade bl a balettskor från London, enda sätet för Europas hela behov av balettskor. Paret ansåg att de snabbt utslitna balettskorna var på tok för dyra och startade en egen tillverkning av balettskor i Tobis barndomstrakt, Sannäs. Samhället hade vid den tiden börjat avfolkas och för att rädda samhällets existens importerade Tobis de specialmaskiner som krävdes för att garantera balettskor av kvalitetstillverkning. Han och Margot experimenterade med sin tillverkning och omskolade därefter samhällets fiskare och stenhuggare med fruar och barn till verksamhet inom balettskomakaryrket.

Med en gedigen ekonomisk grund började Tobis med husaffärer när billig import började ta över, och även med detta lyckades Tobis bra. Så bra att han under 80-talet kunde avveckla affären och inrätta sig för ett bekvämt liv tillsammans med Margot. Båda två hade under hela karriären haft målning och teckning som hobby, och nu kunde de utveckla sina intressen på det området, Tobis tog upp skulptering.

Stiftelsen

Äktenskapet var och förblev barnlöst varför Tobis började planera för hur hans och Margots stora förmögenhet, på flera miljoner skulle kunna gynna unga efterföljare till hans och hustruns musikaliska och dansanta yrkesverksamhet. Margot drabbades under 80-talet av en demenssjukdom men hann ändå uppleva att en stiftelse grundats i hennes och Tobis namn innan hon försvann in i den svåra sjukdomens dimmor. Tobis själv avled i skelettcancer den 24 mars 1996.

Det första stipendiet från deras stiftelse delades ut i Sannäs på Tobis födelsedag, den 16 maj, samma år. I samband med utdelandet invigdes också en staty, Nymfen, som Tobis skapat och skänkt till sin hembygd. Den står i dag vackert placerad vid inloppet till hamnen i Sannäs.

Ansökan

Kriterier

För att ansökan skall kunna bedömas måste ljudprov i form av ljudfil, cd eller liknande skickas med när det gäller sångare och instrumentalister. För dansare gäller att någon form av bildproduktion skickas med. Finns inte sådant medsänt i ansökan kommer den inte att bedömas.

Det finns ingen särskild ansökningsblankett, utan den sökande får själv disponera upplägget av ansökan, som bör innehålla en personlig presentation, tydlig beskrivning av vad stipendiet ska användas till, nödvändiga intyg och betyg samt samt ljud-, bild- eller film-prov.

Ansökan ska vara stiftelsen tillhanda senast den 15 maj varje år.

Vem kan söka?

Sökande får vara högst 30 år (ansökningsåret)

Sökandens egentliga yrkesutbildning ska vara avslutad och viss praktisk yrkesutövning ska kunna styrkas

Stipendierna är inte avsedda som allmänt studiestöd, meritstipendier, projektbidrag, arbetslöshetsersättning eller för instrumentinköp.

Adress

Margot & Tobis Stiftelse
c/o Tonnie Norling
Drottningholmsvägen 372
168 73 Bromma

Uppföljning

Senast ett år efter att stipendiet delats ut förbinder sig sökande som tilldelats stipendium att lämna en kort redogörelse över vad stipendiet använts till.

Tidigare stipendiater

school

Jonathan Bondesson - Gitarr

school

Ingen stipendiat

school

Tania Salazar Pålsson - Sång

school

Graciela Chin A Loi - Sång

Tippan Phasuk - Sång

school

Ellie Jeppesen Stratigentas - Dans

Fia Forslund - Musik

school

Jonas Strandgård - Gitarr

school

Jana Schulz - Dans

Oskar Stenmark - Trumpet

school

Isabell Takkunen - Dans

Lena Swanberg - Sång

school

Elin Larsson - Saxofon

Kristian Persson - Trombon

school

Lovisa Lindkvist - Sång

Matilda Bådagård - Sång

Susanna Risberg - Gitarr

school

Calle Bagge - Piano

Petra Ahlmark - Sång

school

Kristoffer Persson - Dans

school

Adam Forkelid - Piano

Tobias Sondén - Bas

school

Liv Severin Örnerfors - Dans

Nils Jansson - Trumpet

school

Moa Danielsson - Tablas

Susanna Limell - Gitarr

school

Hans Olding - Sång

school

Javiera Muñoz - Musik

school

Sandra Johansson - Dans

Tobias Ågren - Sång

Åsa Malmström - Dans

school

Jenny Holmgren - Sång

school

Alejandro Lemos - Musik

Anna Rydgren - Dans

Karolina Vuucidolac - Sång

school

Amedo Nicoletti - Musik

Belinda Riquele - Musik

Ingela Arrbrant - Dans

Jenny Boman - Sång

school

Daniel Bingert - Musik

David Dalmo - Dans

school

Ingen stipendiat

school

Jenny Widegren - Dans